// Frågan som vi alla ställt oss, vad gör egentligen den där konstiga hjärndelen?//

När du känner en stark ångest över din spillda mjök, samtidigt som aggressionen bubblar upp - vad gjorde din autistiska bror i köket med en manet i handen?

Då vet du att amygdala varit i farten igen.

Vilken hjärndel som kan vara ansvarig är antagligen inget du hinner tänka på i stundens hetta, förmodligen undrar du istället varför din bror ens visste om att din manetfobi existerade - allt går ju så snabbt i krissituationer, du ville ju bara ha lite mjölk i kaffet!

Men nu vet du - amygdala, den busen!

I det här fallet verkar amygdala klassat det yttre hotet som relativt blygsamt.


Teorier

*Amygdala är den del av hjärnan som behandlar både njutning och fruktan, och tros ha ett finger med i spelet att framkallande de flesta känslomässiga reaktioner. Har de andra intresseväckande delarna av hjärnan lyckats bedöma att det som håller på att ske är ett yttre hot - då skickas det omedelbums hit för att värderas i farlighetsgrad!

En manetattack kan möjligtvis klassas om från högprioritet ganska snart.